Underhållsskyldighet mot sambos barn

2016-03-02 i Underhåll
FRÅGA
Hej är sambo med en man som har en 20 årig son. Jag har 2 barn och i tonåren. Hans son bor här men är alla nätter hos flickvännen. Sonen har en lön på 10-15 tusen i månaden. Äter här dagligen ett par gånger. Jag betalar maten och min man lån ström mm. Men är det min skyldighet att betala hans sons mat? Ska tillägga att jag har 2 barn till som har flyttat hemifrån. Som sköter sig själva.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsskyldighet gentemot barn finns i 7 kap. föräldrabalken (FB) som du hittar här. En förälder är underhållsskyldig fram till dess barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i skolan är föräldern underhållsskyldig så länge skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § FB).

I vissa fall kan man vara underhållsskyldig mot någon annans barn. Det handlar om situationen då man antingen är gift med barnets vårdnadshavare eller har ett gemensamt barn tillsammans med denne. Dessutom måste man varaktigt bo tillsammans med barnet. Om barnet flyttar hemifrån kvarstår underhållsskyldigheten endast om det finns särskilda skäl, det vanligaste exemplet är att barnet har flyttat hemifrån för att studera (7 kap. 5 § FB).

Av din fråga att döma är ni varken gifta eller har några gemensamma barn vilket innebär att du inte är underhållsskyldig. Eftersom att sonen har fyllt 18 år och verkar ha avslutat sin skolgång för att börja arbeta föreligger inte heller någon underhållsskyldighet för hans far. Varken du eller fadern har alltså egentligen någon skyldighet att betala för sonens mat.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86818)