FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll23/07/2013

Underhållsskyldighet mellan makar under äktenskapet

Bakgrund: Pensionerat par, han har tjänat betydligt mer än hon under deras yrkeskarriär, de har varit gifta i snart 50 år och har två gemensamma barn. Hon har bara tillgång till sitt eget bankkonto där endast hennes lilla folkpension går in. Behöver hon mer pengar måste hon be sin man om det, hon lever alltså i princip som livegen. Får han göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Den principiella utgångspunkten är att makarna var och en efter sin förmåga ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses, Äktenskapsbalken 6 kap. 1 §. En uttalad tanke med denna bestämmelse är att se till att makarna ska kunna leva på ungefär samma ekonomiska standard. Enligt ÄktB 6 kap. 2 § ska den andra maken skjuta till pengar om det som den ena maken ska bidra med inte räcker för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll. Utgifter för en makes personliga behov inrymmer exempelvis mat- och bostadskostnader men även utgifter för kläder, rekreation och studier.

Om en make anser att den andre maken inte lever upp till sin underhållsplikt, kan denne vända sig till domstol och yrka att domstolen ska ålägga den andre maken att betala underhållsbidrag, ÄktB 6 kap. 5 §. I praktiken är det dock relativt ovanligt att underhållsbidrag mellan makar kommer ifråga. De vägledande rättsfallen som finns rör främst fall då t.ex. den ena maken har varit hemmavarande och skött hushållet under äktenskapet och därigenom inte haft möjlighet att utbilda sig eller skaffa sig arbetslivserfarenhet. 

Det är svårt att ge något exakt svar på hur goda chanserna för makan att erhålla något underhållsbidrag. Det avgörande är blir nämligen om hennes folkpension kan anses medge en ekonomisk standard som matsvarar makens. Så som Er fråga är utformad torde det dock finnas goda möjligheter att via domstol utfå underhållsbidrag.


Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000