FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll22/11/2016

Underhållsskyldighet gentemot sambos barn

En person, A, har flera gånger i rad struntat i att betala dagisavgiften. Dennes dåvarande sambo, B, var helt ovetande om detta, då fakturorna kom I A:s namn. De är inte sambo längre, men nu kräver kommunen in dessa pengar + påminnelseavgift. A tycker att B ska betala hälften. Kan detta verkligen vara något B är skyldig att göra

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Med utgångspunkt i din fråga kommer jag i mitt svar till dig att utgå ifrån att A är förälder till barnet som förskoleavgiften avser, medan B inte är det. Då inget i frågan heller tyder på att A och B skulle ha några andra gemensamma barn, utgår jag ifrån att några sådana barn inte existerar.

Eftersom förskoleavgiften (dagisavgiften) är en kostnad för barnets omvårdnad, omfattas denna av barnets behov av underhåll. Enligt Föräldrabalken (FB) är det föräldrarna till barnet som är primärt ansvariga för att bekosta utgifter som rör barnets underhåll (FB 7:1).

Den som är sambo med en förälder kan dock i vissa fall ha en subsidiär underhållsskyldighet. Detta förutsätter dock att föräldern i fråga är barnets vårdnadshavare, samt att barnet varaktigt bor i sambons och förälderns hushåll. Ytterligare förutsättningar för att en subsidiär underhållsskyldighet överhuvudtaget ska kunna komma i fråga, är att sambon antingen är gift med föräldern eller har något gemensamt barn med denne (FB 7:5 1st). Med subsidiär underhållskyldighet menas med att sambon får stå för barnets kostnader om ingen av barnets/barnens föräldrar kan betala dessa.

Med hänvisning till de uppgifter som framkommer av din fråga, har B inte varit gift med A. A och B verkar heller inte ha några gemensamma barn ihop. B har därför aldrig varit underhållsskyldig gentemot barnet som går på förskolan och är därmed inte skyldig att betala någon förskoleavgift.

Det bör uppmärksammas att B:s inkomst kan ha haft inverkan på förskoleavgiftens storlek, förutsatt att barnet som förskoleavgiften avsåg varaktigt bodde i samma hushåll som B då förskoleavgiften fastslogs. Detta påverkar dock inte faktumet att B ändå inte har någon betalningsskyldighet rörande förskoleavgifterna.

Eftersom B alltså inte har någon skyldighet att betala hälften av förskoleavgifterna, är min rekommendation till B att upplysa A om detta. B bör även upplysa A om att denne istället har rätt att vända sig till barnets andra förälder för att få hjälp med förskoleavgiften, eftersom även denna andra förälder är underhållsskyldig gentemot barnet (FB 7:1). Har A inte redan gjort det, bör A även kontakta kommunen där barnet som går i förskolan är folkbokförd och anmäla de förändrade familjeförhållandena. På så sätt bör A i fortsättningen kunna få en lägre förskoleavgift med hänsyn till att A inte längre bor ihop med B.

Alexandra LantzRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”