FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll17/06/2017

Underhållsskyldighet för umgängesförälder vid gemensam vårdnad

Hej! Min makes son, 13 år, från ett tidigare förhållande som de förnärvarande har gemensam vårdnad om vill bo 1-2 dagar mer hos mamman nu eftersom hans skola och kompisar bor närmare henne. Vilka regler finns gällande belopp som min man ska betala för dessa 1-2 dgr?

Mvh

Susanna

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag är inte helt säker på vad du menar när du skriver ”1-2 dagar mer hos mamman”, om det är 1-2 dagar mer i veckan, månaden osv…Men jag ska försöka förklara vad som gäller rörande underhållsskyldighet för föräldrar gentemot sina barn och du får jättegärna återkomma med följdfrågor!

Utgångspunkten ser vi i 7 kap 1 § föräldrabalken(FB). Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrarna ska sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga i underhållsskyldigheten gentemot barnet.

Av 7 kap 2 § andra punkten FB framgår att en förälder som har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag åt barnet.

Motsatsvis kan man utläsa ur den här paragrafen att den förälder som varaktigt bor med barnet fullgör sin underhållsskyldighet genom att endast ha barnet boende hos sig.

Bor barnet växelvis hos föräldrarna anses barnet bo varaktigt hos båda två och huvudregeln är då att ingen av föräldrarna blir skyldig att betala underhållsbidrag. Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar, till exempel varannan vecka.

I rättsfallet NJA 1998 s. 267 slog Högsta Domstolen fast att en förälder som hade sina barn hos sig drygt en tredjedel av tiden inte ansågs bo varaktigt tillsammans med barnen och därför var skyldig att betala underhållsbidrag till dem.

Underhållsbidraget minskas däremot enligt 7 kap 4 § FB om umgängesföräldern har barnet boende hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad haft barnet hos sig minst sex hela dygn. Minskningen av underhållsbidraget görs för varje helt dygn av barnets vistelse med 1/40 av det underhållsbidrag som räknat för kalendermånad gäller under tiden då umgänget sker.

Hoppas det gav svar på din fråga och ställ gärna ytterligare frågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000