Underhållsskyldighet mot styvbarn

2016-09-24 i Underhåll
FRÅGA
Hej vi är nygifta sen 14 dagar men jag har en son med en annan innan detta äktenskap. Hon har uppfostrat honom swn han var 6 månader. Vilket juridiskt ansvar har min fru gentemot min son?Mvh Mikael
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldrar återfinns i föräldrabalken; nedan FB, se här.

Inte bara biologiska föräldrar och adoptivföräldrar kan bli underhållsskyldiga för barn, utan det kan även styvföräldrar. Detta framgår i 7 kap. 5 och 6 §§ FB. I 5 § heter det att den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och förälder som är vårdnadshavare till barnet, är underhållsskyldig om han eller hon är gift med föräldern eller har egna barn tillsammans med föräldern. Din fru har således en underhållsskyldighet som styvförälder mot din son om hon varaktigt bor tillsammans med er. Det bör noteras att styvförälderns underhållsskyldighet inte ersätter den biologiska förälderns ansvar utan är subsidiär, dvs. för att ge barnet en högre standard än annars och regeln skall ses mot bakgrund av att alla barn i en familj bör leva på samma nivå. Om din fru försummar sin underhållsskyldighet kan hon även bli skyldig att utge underhållsbidrag, se 6 §. När barnet flyttar hemifrån kvarstår bara underhållsskyldigheten om särskilda skäl till det finns.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1006)
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro
2020-12-21 Är förälder underhållsskyldig för eftergymnasiala studier?
2020-12-21 Ingår kostnad för glasögon i underhållsstödet?

Alla besvarade frågor (88084)