Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn

2021-09-02 i Underhåll
FRÅGA
Jag undrar om en förälder måste betala underhåll för en 17åring som inte går I skolan, och dessutom fått barn själv. Och vem ska betala för hennes och barnets levnadskostnader, hyra, mat etc. Tack på förhand
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du är ensam vårdnadshavare till din dotter, alternativt att hennes pappa inte är med i bilden och/eller att din dotter inte får underhållsbidrag från honom. I och med att du anger att hon har hyra att betala utgår jag också från att hon och hennes barn inte längre bor hos dig.

Vilken lag blir relevant i ditt fall?
Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i föräldrabalken. Just föräldrars försörjningsplikt (underhållsskyldighet) regleras i 7 kap.

Vilken underhållsskyldighet har du gentemot din dotter?
Du som förälder är underhållsskyldig tills ditt barn fyllt 18 år, oavsett om din dotter går i skolan eller ej. Som parentes kan jag tillägga att om hon skulle börja i grund- eller gymnasieskola igen inom snar framtid, skulle underhållsskyldigheten vara även efter att hon fyllt 18, men som längst fram till det att hon fyllt 21 (7 kap 1 § andra stycket FB).

Du som förälder svarar för hennes grundläggande försörjning. Hade hon bott hemma hade det inneburit att det uppfylls genom att du betalat för mat, kläder, boende o.s.v. I och med att hon flyttat ut, och du därmed inte varaktigt (permanent eller under längre tid) bor med henne uppfyller du istället underhållsplikten genom att betala underhållsbidrag. Du och din dotter får själva komma överens om hur stort bidraget ska vara (7 kap. 2 § FB).

Är du underhållsskyldig gentemot ditt barnbarn?

Det korta svaret är nej. Underhållsskyldigheten till ditt barnbarn ligger hos ett hens föräldrar, det vill säga din dotter. Din dotter kan dock ansöka om försörjningsstöd från socialtjänsten för att kunna betala för sina levnadskostnader.

Råd utöver ovanstående
Om du och din dotter inte själva vill eller kan komma överens om en summa för underhållsbidraget så har försäkringskassan ett verktyg som kan hjälpa er räkna ut vad som är lämpligt, du hittar det här.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Är det något ytterligare vi kan hjälpa dig med, eller om det fortfarande finns något du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96488)