FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll29/07/2016

Underhållsskyldighet för myndiga barn

Ska jag betala underhåll för min 18 årige son,Som går i skolan och får studiebidrag och praktik plats lön,Plus att jag har mitt barn varannan helg?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En förälder är underhållsskyldig för sina myndiga barn om de fortfarande går i skolan, 7 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381). Då din son inte har gått ut gymnasiet kvarstår underhållsskyldigheten. Går barnet i skolan efter att det fyllt arton år, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Det står självklart föräldrar fritt att även efter det att den lagliga underhållsskyldigheten upphör försörja sina barn. Någon skyldighet finns dock inte.

Föräldrabalken hittar du här

Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare