Underhållsskyldighet för myndiga barn

2016-07-29 i Underhåll
FRÅGA
Ska jag betala underhåll för min 18 årige son,Som går i skolan och får studiebidrag och praktik plats lön,Plus att jag har mitt barn varannan helg?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En förälder är underhållsskyldig för sina myndiga barn om de fortfarande går i skolan, 7 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381). Då din son inte har gått ut gymnasiet kvarstår underhållsskyldigheten. Går barnet i skolan efter att det fyllt arton år, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Det står självklart föräldrar fritt att även efter det att den lagliga underhållsskyldigheten upphör försörja sina barn. Någon skyldighet finns dock inte.

Föräldrabalken hittar du här

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (975)
2020-09-25 Underhållsskyldighet efter 18-års ålder
2020-09-21 Under­hålls­bidrag när barnet inte bor hos dig
2020-09-18 Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?
2020-09-10 Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?

Alla besvarade frågor (84351)