FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/12/2015

Underhållsskyldighet för make till vårdnadshavare

Hej, min frus 18 åriga dotter har har stuckit hemifrån och själv kontaktat socialen för att få hjälp.

Till saken hör att min fru är ensam vårdnads havare till dottern. Vi har för övrigt 2st yngre döttrar tillsammans.

Nu har socialtjänsten varit i kontaktat med oss, och det enda de verkar vilja ha klarhet i är hur mycket vi kan/vill betala i underhåll.

Eftersom hon fortfarande går på gymnasiet så har jag förstått att min fru är underhålls skyldig tills hon slutar på gymnasiet ,eller fyller 21.

Min fråga till er är: Är även jag skyldig att betala underhåll?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

Underhållsskyldigheten upphör egentligen vid 18 års ålder men precis som Du själv skriver så kvarstår denna under tiden hon går i gymnasiet, dock som allra längst tills hon fyller 21 år, 7 kap 1 § FB.

Av 7 kap 5 § föräldrabalken (1949:381) (FB) framgår följande gällande Din underhållsskyldighet:

"Den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Om det finns särskilda skäl, kvarstår underhållsskyldigheten även sedan barnet har flyttat hemifrån.

Underhållsskyldigheten bestäms på samma sätt som för förälder enligt 1 § men gäller ej till den del barnet kan få underhåll från den förälder som den underhållsskyldige ej bor tillsammans med".

För att Du ska bli underhållsskyldig måste Du alltså varaktigt bo med annans barn samt med barnets förälder som har vårdnaden om barnet, vara gift med föräldern eller ha eget barn tillsammans med föräldern. Av det Du skriver uppfattar jag att dessa förutsättningar är uppfyllda. Finns hennes biologiska pappa och betalar han underhåll är Du inte skyldig att betala till den del han betalar. Märk dock att det krävs särskilda skäl för att Du ska vara underhållsskyldig när hon har flyttat hemifrån.


Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000