Underhållsskyldighet för föräldrar efter barnet slutat gymnasiet

2017-08-19 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Hur länge är en förälder skyldig att betala underhåll till sitt barn? Har en dotter som är fyllda 19 som är folkbokförd hos mig men vi har haft gemensam vårdnad fastän hon endast bor hos mig. Nu har hon slutat gymnasiet o kommer att plugga deltid för att läsa in ett ämne under hösten, kommer att fortsatt bo hos mig. Pappan påstår att han bara är skyldig att betala tills hon slutat gymnasiet o har slutat att betala underhåll till henne. Hur går jag vidare om han är underhållsskyldig?Många tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i 7 kap föräldrabalken(FB).

I 7 kap 1 § andra stycket FB kan vi läsa att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om vi läser vidare ser vi dock att om barnet går i skolan är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess att barnet fyllt 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.

Vad är då annan jämförlig utbildning? Även att på KomVux läsa upp icke-godkända kurser ger underhållsskyldighet. Däremot om dottern läser upp betygen på redan godkända kurser så innebär det inte underhållsskyldighet för föräldrarna.

Jag vet inte exakt vad det är din dotter ”läser in” och vad du menar med det men jag hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94235)