FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll23/12/2017

Underhållsskyldighet för ensam vårdnadshavare när barnen bor hos den andra föräldern

Min fd man hade ensam vårdnad i 15 månader över tre pojkar 12, 13 och 16 år. Barnen har vägrat träffa honom sedan skilsmässan 2014 pga våld och övergrepp och bor helt hos mig. Han begärde ingen verkställighet och domen kom enbart för socialen tyckte att ensam vårdnad för pappan skulle tvinga fram ett umgänge med barnen. Det blev tvärtom. Därefter fick jag ensam vårdnad den 2/10 efter att jag stämt honom. Detta eftersom pappans syfte endast var ekonomiskt sabotage, vilket han lyckades med då han fick alla barnbidrag, inte betalade underhåll och jag inte fick bostadsbidrag. Nu undrar jag; kan jag inte kräva honom på bidrag till barnens försörjning under dessa 15 månader? Han och hans advokat påstår att eftersom han hade ensam vårdnad finns det ingen juridisk grund. Men barnen har ju bott och vistats hos mig på heltid, och bara för att jag inte hade vårdnaden kan väl inte han bli fri från det ekonomiska ansvaret? Jag vågar ju inte stämma honom om jag inte vet att jag har rätt. Tack på förhand! Maria

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning:
Det verkar som att det är tydligt att pappan har försummat sin underhållsskyldighet. Därför bör du kunna kräva honom på bidrag för barnens försörjning under de 15 månader barnen bodde hos dig, trots att pappan hade ensam vårdnad.

Hur jag har tolkat din fråga
Frågan är alltså om barnens far kan åläggas att betala retroaktivt underhållsbidrag för den tid denne haft ensam vårdnad om barnen. Under denna tid har barnen nämligen bott hos dig, och du har stått för alla kostnader.

Huvudbestämmelsen om skyldighet att betala underhållsbidrag
Vanligast är att underhållsbidrag bestäms enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken. Den kan tillämpas när den ena föräldern har ensam vårdnad och då göra den andra föräldern bidragsskyldig. Vidare kan den tillämpas när föräldrarna har gemensam vårdnad och barnen stadigvarande bor med den ena föräldern, och då göra den andra föräldern bidragsskyldig.

I ditt fall är bestämmelsen alltså inte tillämplig. Barnens pappa kan alltså enligt 7 kap. 2 § inte bli underhållsskyldig för de 15 månader barnen bodde hos dig, eftersom att pappan hade ensam vårdnad.

En annan möjlighet till underhållsbidrag - denne är mest relevant i ditt fall
Din före detta man och advokaten har dock fel i att detta utesluter bidragsskyldighet. Barnens pappa kan även vara bidragsskyldig enligt 7 kap. 6 § föräldrabalken. Bestämmelsen har en generell ordalydelse: har pappan försummat sin underhållsskyldighet kan domstolen förklara honom skyldig att betala underhållsbidrag.

Med tanke på den information du har lämnat i din fråga verkar det alldeles tveklöst vara så att pappan har försummat sin underhållsskyldighet genom att inte i någon mån bidra till barnens underhåll. I princip alla föräldrar, oavsett vilken slags vårdnad man har, är nämligen underhållsskyldiga gentemot sina barn och ska bidra till att tillgodose deras behov (7 kap. 1 § föräldrabalken). Detta har pappan inte gjort.

Begränsning i hur lång tid tillbaka man kan få underhållsbidrag för
Eftersom pappan inte samtycker till det kan han dock inte bli bidragsskyldig för längre tid tillbaka än tre år från den tidpunkt du väcker talan i domstol (7 kap. 8 § föräldrabalken). Väcker du talan i januari 2018 kan pappan alltså inte tvingas betala underhållsbidrag för december 2014 eller någon tid dessförinnan.

Rådfråga juridisk expertis
Domstolsmål kan bli mycket dyra affärer för den förlorande parten. Denne tvingas oftast betala den andra partens rättegångskostnader samt sina egna. I detta fall är min bedömning att du har goda utsikter att vinna framgång med en talan om försummelse att fullgöra underhållsskyldighet. Däremot bör du givetvis rådfråga en sakkunnig familjerättsjurist innan du tar något ytterligare steg.

God jul!

Med vänliga hälsningar,

Gustav DaunRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000