FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll02/07/2017

Underhållsskyldighet för boendeförälder?

Pappan har ensam vårdnad om våra 2 barn och får underhåll samt barnbidrag. Jag som umgängesförälder betalar underhållet och har noll inkomst. Vi bor 6 mil ifrån varandra och barnen har ingenting hos mig. Vad kan jag begära att pappan står för?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om föräldrars underhållsskyldighet kan vi läsa i 7 kap föräldrabalken(FB). I 7 kap 1 § första stycket FB står det att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I 7 kap 1 § sista stycket FB kan vi läsa att i kostnader för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga.

I 7 kap 2 § FB står det att en förälder som inte har vårdnaden om barnet och som inte bor varaktigt med barnet fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Du fullgör alltså din underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Motsatsvis kan man ur den här paragrafen utläsa att den som bor tillsammans med barnet fullgör sin underhållsskyldighet genom att ta hand om barnet och stå för olika kostnader för detta.

Alltså kan den förälder som varaktigt bor tillsammans med barnet normalt inte förpliktas att utge särskilda underhållsbidrag för barnet.

7 kap 4 § FB ger en möjlighet för umgängesföräldern att göra avdrag på underhållsbidraget om denne har haft barnet boende hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex hela dygn.

Kostnader för umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med regleras i 6 kap 15 b § FB. Det primära ansvaret ligger på den förälder som barnet ska umgås med, dvs dig i det här fallet, men även boendeföräldern ska bidra till kostnaderna i den utsträckning det är skäligt. Är avståndet över 10 mil och är det kostnader av betydelse säger praxis att boendeförälder ska ta del av kostnader för umgänget med hänsyn till boendeföräldern ekonomi och omständigheter i övrigt.

Hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”