Underhållsskyldighet för barn som studerar på Komvux

2015-07-09 i Underhåll
FRÅGA
Hej, Min son är 20år, han har gått ut gymnasiet men fick inte fullständigt betyg ( har ingen gymnasieexamen) han skall nu plugga upp de ämnen han behöver för att få fullständig gymnasieexamen på komvux, är jag nu underhålls skyldig för honom eftersom han är under 21år och skall "fortsätta" på en form av "gymnasium" ?? Han måste ta gymnasieexamen för att kunna studera vidare och även för att kunna söka alla former av arbete.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förälder är underhållsskyldig för sitt barn tills dess att barnet fyller 18 år, men underhållsskyldigheten kvarstår även efter 18 år, högst tills dess att barnet fyller 21 år, om barnet då går i skolan. Med det här menas att barnet genomgår utbildning i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7:1 föräldrabalken).

Frågan i ditt fall är om du som förälder är underhållsskyldig för ditt barn som studerar vid Komvux. I och med att din son läser kurser för att få en gymnasieexamen är du underhållsskyldig (jfr NJA 1990 s. 49). Att läsa upp icke-godkända gymnasiebetyg på Komvux anses nämligen som en utbildning i gymnasieskolan (jfr 7:1 föräldrabalken)

Underhållsskyldigheten innebär att du ansvarar för din sons underhåll utifrån vad som är skäligt med hänsyn till hans behov och de båda föräldrarnas ekonomiska förmåga (7:1 föräldrabalken). I den här bedömningen beaktas bl.a. barnets eventuella egna inkomst och tillgångar samt om barnet får sociala förmåner av något slag.

Vänligen,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (955)
2020-07-31 Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.
2020-07-30 Rätt till underhållsbidrag
2020-07-29 Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?
2020-07-27 Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (82722)