Underhållsskyldighet för barn som går på gymnasiet tills dess att barnet fyllt 21 år

2016-02-08 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Undrar vad som gäller för underhållsbidrag ifall man läser ett fjärde år på gymnasiet (T4). Vet nämligen att underhållsskyldigheten gäller tills att man är över 18 eller tills man avslutat sin gymnasieutbildning?Kan man bli återbetalningsskyldig ifall man tar emot underhållsbidrag för att läsa T4, eller vad är det som gäller i detta speciella fall? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken. Enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken så har föräldrar underhållsskyldighet för barnet tills dess att barnet fyllt 18 år. Dock framgår det att om barnet går i skolan efter denna tid (alltså grundskola eller gymnasium) så är föräldrarna även underhållsskyldiga under denna tid men max tills det att barnet fyllt 21 år. Dina föräldrar är därmed underhållsskyldiga gentemot dig under ditt fjärde år på gymnasiet förutsatt att du ännu inte fyllt 21 år.

För att besvara din andra fråga så kan du inte bli återbetalningsskyldig för att du tar emot underhållsbidrag eftersom detta är en lagstadgad skyldighet som föräldrarna har. Underhållsskyldigheten är till för att i första hand täcka barnets grundläggande försörjning och det är först om föräldrarnas ekonomi tillåter som krav på högre standrad kan ställas. Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldrarna betalar barnets mat, kläder och beoende och annars ska föräldrarna betala ett underhållsbidrag.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och annars är du välkommen att höra av dig igen!

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll