Underhållsskyldighet för barn som går i gymnasiet

2015-11-16 i Underhåll
FRÅGA
Dotter vill flytta till sin pojkvän och går fortfarande på gymnasiet sista året är jag skyldig att betala underhåll till henne fast jag är boendeföräldern?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kapitlet 1 § föräldrabalken framgår det att underhållsskyldigheten för barn upphör när barnet fyller 18 år. Dock så har föräldern fortfarande underhållsskyldighet om barnet går i skolan, det vill säga utbildning på grundskole-eller gymnasialnivå. Detta innebär att du har underhållsskyldighet enligt lag för din dotter som går i gymnasiet trots att hon väljer att flytta till sin pojkvän, dock bara tills det att din dotter fyller 21 år.

I underhållsskyldigheten ingår att föräldern/föräldrarna ska svara för kostnader för barnets utbildning och uppehälle. I det ingår tex. kostnader för mat, kläder, bostad, utbildning m.m. Omfattningen av underhållsskyldigheten bestäms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och förälderns/föräldrarnas ekonomiska förmåga. Om din dotter har t.ex. inkomst ifrån ett arbete skulle det kunna vara en omständighet som minskar barnets behov av ekonomiskt stöd. Detta gäller dock inte om det rör sig enbart om t.ex. ett sommarjobb.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (980)
2020-10-23 Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (85304)