Underhållsskyldighet för barn som bor hos ena föräldern

2016-10-04 i Underhåll
FRÅGA
HejNär mamman har alla tre barnen boende hos sig och får barnbidrag och underhållsbidrag vem ska då stå för mat, kläder osv alltså alla utgifter vad som gäller barnen
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.

Huvudregeln för underhållsskyldighet är att föräldrarna tillsammans svarar för underhåll för barnet utifrån vad som är skäligt efter deras samlade ekonomiska förmåga enligt 7 kap. 1 § första stycket FB. Denna underhållsskyldighet sträcker sig enligt 7 kap. 1 § andra stycket FB fram till dess att barnet fyller 18 år eller studerat klart gymnasiet, dock högst fram till 21 års ålder.

Som framgår av frågan får mamman underhållsbidrag, vilket därmed också innebär att någon betalar underhållsbidrag. Om en förälder inte har vårdnaden över barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med denne ska föräldern enligt 7 kap. 2 § första stycket fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Detsamma gäller om föräldrarna innehar gemensam vårdnad över barnet men att barnet varaktigt endast bor tillsammans med den ena föräldern. Genom Försäkringskassans beslut om ena förälderns betalningsskyldighet för underhållsstöd, ska förälderns underhållsskyldighet anses ha blivit fullgjord vilket framkommer av regeln i 7 kap. 2 a § FB.

Mamman som har barnen ska därför stå för alla utgifter rörande barnen sedan hon erhållit underhållsstöd och med beaktande av att pappans underhållsskyldighet härvid anses ha blivit fullgjord.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (979)
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag
2020-09-29 Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (85198)