Underhållsskyldighet för barn över 18 år som inte studerar heltid

2019-01-26 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Min man har en son som bor hos sin mamma och fyllde 18 år i oktober. Han hoppade av gymnasiet och var hemma 2 månader. Därefter började han läsa klart 9:ans matte som han inte är godkänd och klar med. Han läser ca 8 timmar i veckan och har haft praktik onsdagar hos en vaktmästare i kommunen. Är min man underhållsskyldig fortfarande när sonen inte studerar på heltid. Tacksam för svar
SVAR

Huvudregeln är att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter att hen fyllt 18 år, fortsätter underhållsskyldigheten tills dess att skolgången avslutats, dock längst till barnet fyller 21 år. Till skola räkans studier i grundskolan eller på gymnasieskolan (7 kap. 1 § 2 st. FB), av praxis följer att även studier på Komvux berättigar underhåll (NJA 1990 s. 49 II). I föräldrabalken ställs inget krav på att barnet ska studera heltid, det är därmed tillräckligt att barnet läser en kurs.

Föräldrarna ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Vid bedömningen av föräldrars underhållsskyldighet ska det dock tas hänsyn till barnets eventuella inkomster och tillgångar. Om barnet har inkomst av eget arbete kan detta innebära att underhållsskyldigheten minskas eller helt sätts ner (7 kap. 1 § 1 st. FB). Mindre inkomster, ex. från feriearbete eller liknande förhållanden ska dock normalt inte påverka föräldrarnas underhållsskyldighet (prop. 1978/79:12 s. 154).

Svaret på din fråga blir därmed att din man är fortsatt underhållsskyldig även om hans son inte studerar på heltid. Sonens praktik på 8 h i veckan medför sannolikt inte några större inkomster och bör därmed inte påverka din mans underhållsskyldighet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (761)
2019-03-23 Avdrag på underhåll om gemensam vårdnad?
2019-03-19 Har min dotters mamma rätt till underhållsbidrag?
2019-03-18 Underhållsskyldighet för barn över 18 år
2019-03-18 Hur mycket underhållsbidrag ska jag betala för mitt barn?

Alla besvarade frågor (67073)