FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll30/04/2016

Underhållsskyldighet för barn över 18 år som fortfarande studerar men har flyttat hemifrån

Jag har ett barn som fyllt 18 år och sköter sina studier på gymnasiet i vår hemkommun. Barnet önskar flytta hemifrån. Är vi föräldrar då fortfarande underhållsskyldiga gentemot barnet eller måste barnet nu klara sig själv då denne aktivt väljer att flytta hemifrån?

Vi vet att vi är underhållsskyldiga för barnet tills dess att denne slutar gymnasiet. Men det kan väl inte gälla om barnet själv väljer att flytta hemifrån?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du beskriver är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn fram tills de är 18 år enligt huvudregeln, och om barnet fortfarande studerar löper underhållsskyldigheten ändå tills fyllda 21 år. Till skolgång räknas i detta avseende studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Detta framgår av 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB).

Denna underhållsskyldighet gäller faktiskt också trots att barnet har flyttat hemifrån, vilket framgår av 7 kap. 2 § FB. Precis som det föreskrivs i 7 kap. 1 § gäller dock fortfarande att underhållsskyldigheten ska vara skälig med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta torde innebära att underhållsskyldigheten åtminstone inte torde bli större, eller i alla fall inte marginellt större, än när barnet bodde hemma. Detta särskilt sedan valet att flytta var barnets eget.

Mot bakgrund av din fråga avstår jag från att gå närmare in på den exakta innebörden av underhållsskyldigheten. Liknande svar som är mer utförliga har emellertid getts till andra frågor här på lawline, så om du önskar veta mer kan du söka dig runt på Lawlines hemsida. Ett exempel finns dock här:

http://lawline.se/answers/ratt-till-underhallsbidrag-och-underhallsstod

Hoppas du anser att du fått din fråga besvarad. Har du ytterligare funderingar är du välkommen tillbaka med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,


Adam Karttunen BarkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”