Underhållsskyldighet för barn över 18 år som fortfarande studerar men har flyttat hemifrån

2016-04-30 i Underhåll
FRÅGA
Jag har ett barn som fyllt 18 år och sköter sina studier på gymnasiet i vår hemkommun. Barnet önskar flytta hemifrån. Är vi föräldrar då fortfarande underhållsskyldiga gentemot barnet eller måste barnet nu klara sig själv då denne aktivt väljer att flytta hemifrån?Vi vet att vi är underhållsskyldiga för barnet tills dess att denne slutar gymnasiet. Men det kan väl inte gälla om barnet själv väljer att flytta hemifrån?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du beskriver är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn fram tills de är 18 år enligt huvudregeln, och om barnet fortfarande studerar löper underhållsskyldigheten ändå tills fyllda 21 år. Till skolgång räknas i detta avseende studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Detta framgår av 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB).

Denna underhållsskyldighet gäller faktiskt också trots att barnet har flyttat hemifrån, vilket framgår av 7 kap. 2 § FB. Precis som det föreskrivs i 7 kap. 1 § gäller dock fortfarande att underhållsskyldigheten ska vara skälig med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta torde innebära att underhållsskyldigheten åtminstone inte torde bli större, eller i alla fall inte marginellt större, än när barnet bodde hemma. Detta särskilt sedan valet att flytta var barnets eget.

Mot bakgrund av din fråga avstår jag från att gå närmare in på den exakta innebörden av underhållsskyldigheten. Liknande svar som är mer utförliga har emellertid getts till andra frågor här på lawline, så om du önskar veta mer kan du söka dig runt på Lawlines hemsida. Ett exempel finns dock här:

http://lawline.se/answers/ratt-till-underhallsbidrag-och-underhallsstod

Hoppas du anser att du fått din fråga besvarad. Har du ytterligare funderingar är du välkommen tillbaka med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1006)
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro
2020-12-21 Är förälder underhållsskyldig för eftergymnasiala studier?
2020-12-21 Ingår kostnad för glasögon i underhållsstödet?

Alla besvarade frågor (88158)