Underhållsskyldighet för barn över 18 år som flyttar hemifrån

2018-10-22 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag och min exfru har en dotter tillsammans som just nu bor hos sin mor och jag betalar underhåll för henne. Min fråga är, min dotter fyller 18 år om ett par månader och hon går i skola så då fortsätter jag att betala fast direkt till henne och inte till mamman. Om min dotter beslutar att flytta hemifrån, hur blir det då med underhållet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet för barn som går i grundskolan eller gymnasiet och som de inte bor varaktigt med regleras i 7 kap. 1–2 §§ föräldrabalken. Enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken ska underhållsbidraget betalas till barnet. Den enda anledningen till att du i dagsläget betalar underhållet till din exfru är för att din dotter är ännu inte 18 år och får inte råda över sin egen ekonomi, enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken. Det betyder att föräldrar alltid är skyldiga att svara för sina barns underhåll tills barnet går ut grundskolan eller tar studenten, enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken.

I det fall din dotter flyttar till eget boende innan studenten så kvarstår alltså din underhållsskyldighet för att du är hennes förälder. Däremot gäller fortfarande samma skälighetsbedömning med hänsyn till 1) hennes behov, 2) din och din exfrus samlade ekonomiska förmåga och 3) dotterns egna inkomster och tillgångar, för vilket belopp som kan bli aktuellt, enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken. Troligtvis skulle de handla om samma belopp som om hon bodde kvar hemma, eller till och med mindre om hon har egna inkomster.

Om ni skulle bedömas sakna ekonomisk förmåga att underhålla extra boendekostnader, som ett eget boende medför, kan ni slippa underhållsskyldigheten helt. Det gäller dock under förutsättning att er dotter fortfarande har kvar möjligheten att bo hemma och det är inte påkallat att hon flyttar till annan ort, t.ex. för att studera vid ett gymnasium som bara finns på den orten och det är långt att pendla dit.

Sammanfattningsvis innebär det att om din dotters behov blir uppfyllda när hon bor kvar hemma så är ni inte skyldiga att fortsätta betala underhåll, om hon själv väljer att flytta hemifrån när hon blivit myndig måste hon börja försörja sig själv. Ni kan fortfarande välja att stödja henne ekonomiskt, men ni kommer inte ha något lagstadgat krav för att göra det.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (773)
2019-04-23 Måste jag betala hemma innan jag fyllt 18?
2019-04-14 Räcker det att barnet är skrivet hos en av föräldrarna för att underhållsplikten ska gälla?
2019-04-10 Är hustru skyldig att försörja sin make?
2019-04-09 Beakta barns egna tillgångar, underhållsskyldighet?

Alla besvarade frågor (68195)