FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll19/03/2015

Underhållsskyldighet för barn över 18 år som arbetar

Min dotter är 19 år och har efter Englandsstudier nu flyttat hem till sin pappa. Pappan kräver nu underhåll 1500 kr/månad för henne. Min dotter jobbar och har egen inkomst. Är detta något jag är skyldig att betala?

Tacksam för svar,

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Underhållsskyldigheten stadgas i 7 kap föräldrabalken.

I 7 kap 1 § föräldrabalken står det att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnet behov och föräldrarnas samlade förmåga.

I paragrafens andra stycke står det att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Däremot om barnet fortfarande går i skola efter denna tidpunkt så är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid barnet går i skolan, dock längst tills dess att barnet fyller 21 år.

Du skriver att din dotter jobbar och har en egen inkomst och jag förutsätter därför att hon inte längre går i skolan. Detta leder till att du inte ska betala underhåll.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Emma RagnarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?