Underhållsskyldighet för barn över 18 år

2019-03-18 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Mitt barn är 19 år och går i skolan. Jag betalar underhåll enligt alla konstens regler. Men barnet har nu också ett jobb med en inkomst på runt 60.000kr i år.Ska jag fortfarande betala underhåll, som i detta fall Swishas till mamman varje månad.Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om underhållsskyldighet

Enligt 7 kap. 1 § 2 stycket föräldrabalken upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till och med dess att barnet fyller 21 år. Då ditt barn är 19 och fortfarande går i skolan är du skyldig att betala underhållsbidrag.

Bidragens storlek

Underhållsskyldigheten betalas utifrån vad som anses vara skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Man beaktar även barnets egna inkomster och tillgångar vid beräknandet av bidragets storlek, se 7 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken. Detta utesluter dock inte att föräldrarna ändå kan ha underhållsskyldighet för att barnet ska komma upp i den standard som den är berättigat till, se prop. 1978/79:12 s 154.

För att veta hur mycket du ska betala kan du använda dig av försäkringskassans verktyg som räknar ut en "rättvis summa". Denna når du via följande länk (https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#/).

Vidare vill jag även tillägga att du ska betala bidraget direkt till barnet och inte till mamman eftersom barnet är över 18 år.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (817)
2019-07-19 Är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn när de har flyttat hemifrån?
2019-07-18 Hur fungerar underhållsbidrag?
2019-07-14 Underhåll när barnet jobbar eller pluggar?
2019-07-12 Krav för underhållsstöd

Alla besvarade frågor (71218)