Underhållsskyldighet för barn i gymnasiesärskola

2020-02-16 i Underhåll
FRÅGA
Vad gäller Ang. Underhåll när barnet går i särskola? Gymnasiesärskolan är ju frivillig, är det 18 år som gäller då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om underhållsskyldighet finner du i föräldrabalkens (FB) sjunde kapitel. Föräldrar ansvarar som huvudregel för sina barns underhåll tills den dagen då barnet fyller 18 år. Storleken på underhållet beror på barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § stycke 1 FB). Har barnet särskilda behov kan det alltså innebära att barnets underhåll måste vara större än sedvanligt.

Ett avsteg från huvudregeln om att underhållsskyldigheten endast gäller tills barnet fyllt 18 år, är om barnet fortfarande går på gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. Då sträcker sig föräldrarnas underhållsskyldighet tills den dagen barnet fyllt 21 år (7 kap. 1 § stycke 2 FB). Såvitt jag förstår anses gymnasiesärskola jämställd med gymnasieskola i detta avseende (som även den är frivillig). Underhållsskyldigheten för en förälder sträcker sig alltså till den dagen barnet fyller 21 år när barnet går i särskola.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86861)