Underhållsskyldighet för barn 18 år

2020-03-15 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Min sambos dotter är heltidsboende hos sin mor. Dottern har nu fyllt 18år och vi betalar givetvis nu fortsatt underhåll för henne då hon fortfarande går i skolan.Nu går ju underhållet direkt till flickan. Då har nu mamman till flicka krävt att flickan ska betala halva underhållet i "hyra". Har mamman rätt att kräva det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalkens kapitel 7.

Föräldrar är som huvudregel underhållsskyldiga för sina barn tills att barnet fyller 18 år, detta följer av FB 7:1.

Om barnet går i skolan fortfarande, är dock föräldrarna underhållsskyldiga tills barnet är som äldst 21 år (FB 7:1 st. 2). Detta innebär i ert fall, att din sambo och dotterns mamma fortfarande är underhållsskyldiga i förhållande till dottern. Hur omfattande underhållet är bestäms utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Sammanfattningsvis bör alltså inte dottern behöva betala hemma så länge hon går i grundskola eller gymnasiet och inte är över 21 år gammal.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sofia Ander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81856)