FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll12/12/2016

Underhållsskyldighet för barn

Hej,

Jag har en dotter som lever i ett samboförhållande. De äger en bostadsrätt tillsammans (50-50). Den 7 juni fick de en dotter tillsammans, som nu är 6 månader. Pappan till dottern har senaste två månader blivit helt förändrad, han bryr sig inte om vare sig dottern, min dotter eller den gemensamma bostaden.. Han har ett arbete som han sköter till 100% och arbetar dessutom en hel del extra på samma arbetsplats. Vi vet inte vad han tjänar men det rör sig minst om 30 000 kr/månad. Min dotter är egen företagare sedan drygt tre år tillbaka och har en låg föräldrapenning, hon får ut 308 kr/dag. Pappan vägrar betala räkningar förutom halva hyran och han får dessutom halva barnbidraget. Han tar inget ansvar för dottern eller det gemensamma hemmet.

Min fråga är nu, vilket betalningsansvar har han under min dotters föräldraledighet, är det bara de 1300 kronor som underhållsbidraget är, eller gäller annat när barnet är så litet som hon är?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första karaktäriseras ett samboförhållande av att två personer bor ihop i ett parförhållande med gemensamt hushåll, vilket inbegriper att samborna samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi, eller i vart fall ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om hushållsgemenskap. Vad gäller underhåll till barnet så är det en lagstadgad skyldighet som alla föräldrar har. Man har alltså som förälder en ekonomisk skyldighet att sörja för barnets behov, vilket gäller fram tills dess att barnet är 18 år. Hur mycket man som förälder är skyldig att betala beräknas med utgångspunkt i hur mycket man tjänar, samt barnets behov. Ju äldre barnet blir desto större blir i regel behovet, men fortfarande är det så att båda föräldrarna ska bidra till barnets underhåll med utgångspunkt i inkomstförhållandena. Detta framgår av 9 kap. 7 § Föräldrabalken. Med utgångspunkt i den informationen jag fått bedömer jag att pappans beteende inte är okej. Jag rekommenderar er att ta kontakt med en av våra erfarna jurister för att få vidare hjälp i frågan, samt för att se om det krävs att detta blir något som får avgöras av domstol. Ni kan boka rådgivning genom att klicka här.

Hoppas att situationen löser sig på bästa sätt!

Maria PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000