Underhållsskyldighet för 19-åring som gått ut gymnasiet

2019-09-25 i Underhåll
FRÅGA
Finns det någon möjlighet att få ersättning från den andre föräldern när en 19-åring flyttar in på heltid hos mig som mamma. 19-åringen har avslutat sina gymnasiestudier.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalkens 7 kapitel.

Föräldrarna till ett barn har underhållsskyldighet fram tills den dag barnet fyller 18 år enligt 7 kap. 1 § första stycket föräldrabalken. Om barnet går i grundskolan, gymnasium eller annan jämförlig grundutbildning har föräldrarna fortsatt underhållsskyldighet under den tid utbildningen pågår fram tills då barnet fyller 21 år enligt 7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken.

Har ena föräldern inte vårdnaden om barnet eller inte varaktigt bor med barnet ska föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken.

Sammanfattningsvis har inte föräldrarna någon underhållsskyldighet för 19-åringen då hen uppnått myndig ålder och avslutat sina gymnasiestudier. Fadern behöver alltså inte betala någon ersättning i form av underhållsbidrag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (882)
2020-01-20 Är man underhållsskyldig för sin särbo?
2020-01-19 Vad är ett exekvaturbeslut?
2020-01-14 Föräldrar kan vara underhållsskyldiga fram till dess barn fyllt 21 år
2020-01-11 Kan jag kräva hyra för ett hemmaboende barn över 20 år?

Alla besvarade frågor (76421)