Underhållsskyldighet för 19-åring som gått ut gymnasiet

2019-09-25 i Underhåll
FRÅGA
Finns det någon möjlighet att få ersättning från den andre föräldern när en 19-åring flyttar in på heltid hos mig som mamma. 19-åringen har avslutat sina gymnasiestudier.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalkens 7 kapitel.

Föräldrarna till ett barn har underhållsskyldighet fram tills den dag barnet fyller 18 år enligt 7 kap. 1 § första stycket föräldrabalken. Om barnet går i grundskolan, gymnasium eller annan jämförlig grundutbildning har föräldrarna fortsatt underhållsskyldighet under den tid utbildningen pågår fram tills då barnet fyller 21 år enligt 7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken.

Har ena föräldern inte vårdnaden om barnet eller inte varaktigt bor med barnet ska föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken.

Sammanfattningsvis har inte föräldrarna någon underhållsskyldighet för 19-åringen då hen uppnått myndig ålder och avslutat sina gymnasiestudier. Fadern behöver alltså inte betala någon ersättning i form av underhållsbidrag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (955)
2020-07-31 Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.
2020-07-30 Rätt till underhållsbidrag
2020-07-29 Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?
2020-07-27 Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (82688)