Underhållsskyldighet för 18- åring med hög frånvaro i skolan?

2016-03-13 i Underhåll
FRÅGA
är jag som förälder underhållsskyldig för 18 åring som går på gymnasiet, men väldigt sporadiskt. Beslut från CSN att återkalla studiebidraget på grund av hög frånvaro,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i kapitel 7 i Föräldrabalken (FB).

Av FB 7:1 st. 2 framgår att föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i gymnasieskola efter att det fyllt 18 år så är föräldrarna underhållsskyldiga till dess att barnet slutar skolan, dock längst tills barnet fyller 21 år.

Gör barnet uppehåll i skolgången efter sin 18- årsdag är föräldrarna inte underhållsskyldiga under uppehållet, men om barnet börjar skolan igen träder även underhållskyldigheten in igen. Jag uppfattar det dock som att detta främst handlar om längre periodvisa studieuppehåll, inte att barnet har hög frånvaro. Eftersom det rent generellt är avgörande om barnet går i skolan eller inte, och barnet i ditt fall faktiskt går i skolan (om än sporadiskt med hög frånvaro) så är min bedömning att du är underhållsskyldig gentemot ditt barn. Skulle barnet sluta gå i skolan helt så är du dock inte underhållsskyldig längre och underhållskyldigheten upphör i vart fall när barnet fyller 21 år.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen. Vill du boka tid med en jurist så kan du även vända dig till Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1008)
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation
2021-01-19 Hur stort underhållsbidrag är rimligt?
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro

Alla besvarade frågor (88309)