Underhållsskyldighet enligt FB 7:2 samt FB 7:6

2017-01-22 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Min pojkvän har två barn som bor 9-10 dagar i sträck hos honom och därefter 4-5 dagar hos sin mamma. Mamman säger att hon inte vill ha barnen mer för att det "tär" på dem att åka bil till skolan när de bor hos henne (hon valde att flytta 2 mil när de separerade för tre år sedan). Min pojkvän vill alltså att de ska dela 50/50, men hon vill inte ha dem mer. Kan min pojkvän kräva underhållsbidrag från sitt ex? Hon påstår att han inte kan det, för han tjänar mer än henne. Dock har han ju barnen hos sig mer än 60%. För skulle han kunna kräva underhållsbidrag av henne så ökar nog chansen att hon kommer att gå med på att ha dem 50/50. Fram tills nyligen hade hon hela barnbidraget, nu delar de dock på det 50/50.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förälder är skyldig att utge underhållsbidrag om barnet bor varaktigt hos den andra föräldern. Det framkommer av föräldrabalken 7:2 p. 2 (här). Om barnet vistas mer än 60 % av tiden hos ena föräldern är huvudregeln att barnet är varaktigt bosatt där och bidrag kan således fastställas. Mamman är alltså skyldig att fullgöra sin underhållsskyldighet genom att utge underhållsbidrag till barnet. Då hon inte betalar underhållsbidraget kan din pojkvän ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. När underhållsstöd utgår ska den bidragsskyldige föräldern helt/delvis återbetala det belopp som utgått till Försäkringskassan. Det framkommer av socialförsäkringsbalken 19:2 (här).

Vad gäller mammans påstående finns det visserligen en särregel i FB 7:6 (här) som ålägger den förälder med ett större ekonomiskt utrymme att betala underhållsbidrag. Regeln är till för att utjämna ekonomisk standard då barn anses ha rätt att leva på en nivå som inte avviker för mycket från den standard som den förälder med bäst ekonomiskt utrymme har. Rätten kan då fastställa att en förälder som inte omfattas av FB 7:2 (d.v.s. din pojkvän) ska vara underhållsskyldig. Regeln tar dock sikte på situationen då barnet bor växelvis och då barnet inte får rätt till det underhållsbidrag det har rätt till enl FB 7:1 (här) på grund av att föräldern (d.v.s. din pojkvän) försummat sin underhållsskyldighet. Regeln är därmed inte tillämplig i ert fall. Hade regeln varit tillämplig hade det i vart fall inte uteslutit mammans underhållsskyldighet.

__________________________________________________________________________________________

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95850)