FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll10/02/2014

Underhållsskyldighet efter skilsmässa

I detta fall är det en maka som pga psykisk ohälsa varken kunnat slutföra sin utbildning eller kunna tagit ett jobb. Har dock varit hemma med parets gemensamma barn. Finns det risk att maken kan bli underhållsskyldig för makan vid en eventuell skilsmässa? Om så är fallet hur länge kan maken bli underhållsskyldig för makan? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Efter en skilsmässa är huvudregeln att varje make ska svara för sin egen försörjning enligt 6 kap 7 § 1 st Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Från huvudregeln finns det dock undantag.

I 6 kap 7 § 2 st framkommer att en make kan ha rätt till underhåll under en övergångstid och under vissa förutsättningar. Övergångstiden bör inte vara längre än fyra år. Bedömningen om underhålls ska betalas ut sker efter det behov av ekonomiskt stöd som finns och möjligheten att betala. Behovet handlar om att man själv inte alls kan klara sin försörjning. Även om både behov och ekonomisk förmåga finns är det inte säkert att underhåll ges ut, utan äktenskapet ska främst ha begräsat partens möjlighet att vara ute på arbetsmarknaden, till exempel för vård av barn. Underhållet ska alltså ges ut så att maken ska få möjlighet att försörja sig själv ekonomiskt genom till exempel utbildning eller arbetssökning och en bedömning görs enligt behov och förmåga.

I 6 kap 7 § 3 st finns en bestämmelse om att man kan få underhåll för en längre tid än den övergångstid som nämns i 2 st och det krävs då försörjningssvårigheter av bestående slag såsom hög ålder, brist på utbildning och sjukdom tillsammans. Det krävs att äktenskapet varit långvarigt, vilket är underför 20 år.

Vänlig hälsning,

Evelina KassbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?