Underhållsskyldighet efter att barnet fyllt arton år

2017-10-16 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag har en son som är 19 år, bor på heltid hos mej dock har hans pappa och jag haft delad vårdnad. Sonen tog studenten i juni (2017). I samband med studenten slutade hans far att betala underhåll även då sonen inte har någon egen inkomst utan bor kvar hemma hos. Nu har det visat sej att sonen som har gått IB-programmet inte var godkänd i alla ämnen utan kommer skriva retake i ett ämne nästa år (maj 2018) därför startas ett fjärde år på gymnasiet. Min fråga är om jag kan kräva underhåll av hans pappa denna tiden?Sonen går ju som sagt kvar i skolan och kan inte skaffa mer än ett extrajobb och kommer inte få CSN då han inte läser heltid.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om underhållsskyldighet för barn hittar du i föräldrabalken (FB) 7 kap.

I lagen stadgas att föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Vid bestämmande av underhållsbidraget ska hänsyn tas till barnets inkomster och tillgångar samt sociala förmåner. Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller arton år. Om barnet går i skola efter denna tidpunkt ska föräldern betala underhållsbidrag under den tid som skolgång pågår, dock inte efter det att barnet har fyllt tjugoett år. Med skolgång avses studier i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning, FB 7 kap. 1 §.

Ett kompletterande år på gymnasiet faller under begreppet skolgång i denna regel, eftersom utbildningen syftar till att din son ska slutföra sin gymnasieutbildning. Som föräldrar är ni alltså underhållsskyldiga för er son under hela hans fjärde år på gymnasiet och du kan därför kräva din sons pappa på underhållsbidrag under denna tid.

Något som kan vara bra att notera är att en förälder endast är underhållsskyldig för den tid som barnet går i skolan (efter det att han eller hon fyllt arton år). Om er son skulle ta ett uppehåll i studierna har ni som föräldrar under den tiden ingen underhållsskyldighet, den inträder först när han börjar studera igen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95697)