Underhållsskyldighet, dottern 19 år och studerar ej

2015-06-24 i Underhåll
FRÅGA
Hej, jag har en dotter som blir 19 nu (ej studerande) som har valt att hoppa av gymnasiet (2013). Efter skilsmässan sen okt 2014 bor hon helt hos mig, har jag rätt att kräva någon form av underhåll från den andra föräldern, eller måste jag stå med alla omkostnader själv för henne? Hon vägrar att bo hos sin pappa nämligen, och han vill inte hjälpa till att betala för henne.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Underhållsskyldigheten regleras i 7 kap. FB och av 1 § framgår att underhållsskyldigheten upphör då barnet fyller 18 år. I paragrafen framgår också ett undantag: om barnet fortfarande studerar på en grundutbildning. Då er dotter inte uppfyller undantaget föreligger ingen skyldighet och således är det upp till pappan om han vill betala för henne eller inte.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (942)
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge
2020-06-29 Har förälder som betalar underhållsbidrag rätt till ersättning när barnen är hos denne?
2020-06-28 avdrag från underhåll för de dagar barnen bor hos en

Alla besvarade frågor (81705)