FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll13/03/2017

Underhållsskyldighet då barnet flyttat hemifrån och läser på komvux

Hej!

Min dotter som är 20 år studerar på Komvux sedan augusti 2016. Hon kompletterar sin gymnasieutbildning med matematik, samhällskunskap och naturkunskap så att hon ska kunna söka in till högskolestudier. Hon har bott i eget boende och betalat 4900 kronor i hyra. Är jag och min man underhållsskyldiga? Vi är skilda och han tjänar 75 000 kronor. Jag tjänar 28 000. Som jag förstått det är vi underhållsskyldiga båda två tills hon blir 21 år vid gymnasiala studier, men att han är betalningsskyldig till den allra största delen eftersom han tjänar mer. Han menar att han inte behöver betala eftersom dottern bor i eget boende, men det spelar väl ingen roll? Han har ju ekonomiska möjligheter att betala för dotterns försörjning inklusive hyra. Han säger att enligt försäkringskassan behöver han inte betala underhåll eftersom hon är 20 år och har eget boende. Men visst är det väl så att det år barnen fyller 20 år så slutar försäkringskassan hjälpa till med underhållsstöd, men försörjningsplikten fortsätter fram till barnet fyllt 21 år vid gymnasiestudier? Även på Komvux för att komplettera ämnen? Underhållsskyldigheten gäller väl fastän barnet bor i eget boende och är 20 år förutsatt att föräldern har ekonomisk möjlighet? Vid gymnasiala studier på Komvux för att komplettera ämnen till högskolestudier alltså...

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har tolkat din fråga läser din dotter på komvux då hon inte har någon fullständig gymnasieutbildning. Jag kommer alltså utgå från detta när jag besvarar din fråga.

Vid skolgång kan underhållsskyldigheten sträcka sig fram till barnet fyller tjugoett

Enligt huvudregeln upphör föräldrarnas underhållsskyldighet när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter detta kan dock underhållsskyldigheten sträcka sig fram till barnet fyller tjugoett. Med skola avses grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § föräldrabalken).

Studier vid komvux kan falla in under begreppet "skolgång"

Gällande studier vid komvux kan sådana i vissa situationer komma att falla inom ramen för "annan jämförlig utbildning". I och med att din dotter inte har någon avslutad gymnasieutbildning sedan tidigare kan det vara motiverat att underhållsskyldigheten fortlöper fram tills hon fyller tjugoett.

Eget boende har ingen påverkan på underhållsskyldigheten

Att din dotter har eget boende är ingenting som påverkar underhållsskyldigheten, utan det saknar betydelse. Både du och din dotters far är skyldiga att bidra till försörjning utifrån er dotters behov och er egen ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken). I och med att fadern tjänar mycket mer än vad du gör är det troligt att han även bör bidra med mer.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000