Underhållsskyldighet - barn över 18 år

2016-09-05 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Är förälder skyldig att betala underhåll till ett barn över 18 år, som har slutat gå på gymnasiet pga sjukskrivning? Barnet har avslutat 1 året men var sjukskriven hela andra året.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline! Föräldrars underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken (FB) kap 7. Enligt FB 7:1 upphör underhållsskyldigheten när barnet fyllt 18 år. Men om barnet fortfarande går i skolan, i det här fallet gymnasiet, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår. Dock längst tills barnet fyllt 21 år (se FB 7:1 st 2).

Det betyder att föräldern är underhållsskyldig för ett barn över 18 år som behöver gå ett extra år i gymnasiet på grund av sjukskrivning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Thörne
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1006)
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro
2020-12-21 Är förälder underhållsskyldig för eftergymnasiala studier?
2020-12-21 Ingår kostnad för glasögon i underhållsstödet?

Alla besvarade frågor (88107)