Underhållsskyldighet barn 18 år

2020-07-24 i Underhåll
FRÅGA
Jag och mitt X har en 18 årig son. Han går i skolan men har nu sommarlov. Han har fått 1400 sek av sin pappa som ska räcka hela sommaren. Nu vill vår son åka med vänner till Göteborg och behöver pengar till tåg, hotell och mat och fickpengar. Jag står alltid för kläder, fickpengar etc. Pappan betalar endast med sin del av studiebidraget annars och 100 kr i veckopeng varannan vecka. FrågaJag har bett om hälften för resan flr vår son men pappan gör som vanligt, svarar inte på mina SMS. Vad gäller ska vår son leva som en kyrkråtta utan pengar medans vi kan leva rätt gott.Pappan är börsmäklare och jag har en ok lön.om vi båda ger vår son 1400 sek så ska de räcka till allt under hela sommaren. Då blir det ingen resa till Göteborg etc. En undrande mamma som betalat nästan allt sedan sonen var 3 år.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Till att börja med är ni båda, i egenskap av vårdnadshavare, underhållsskyldiga för ert gemensamma barn. Detta följer av föräldrabalken (FB) 7:1. Underhållets omfattning ska bestämmas utifrån dels barnets behov, dels vårdnadshavarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten gäller tills den dag då barnet fyller 18, alternativt slutar skolan men som längst till att barnet fyller 21. Detta inebär i ert fall att ni båda, i och med att er son fortfarande studerar, är underhållsskyldiga för er son. Detta innebär dock inte med nödvändighet att allt han anser sig behöva (exempelvis en göteborgsresa) ska bekostas fullt ut av er.

Underhållsskyldighetens storlek bestäms, som ovan nämndes, utifrån er ekonomiska förmåga. Som jag förstår det har ni båda en stabil inkomst och kan därför anses ha en relativt god förmåga att betala för ert barn. Exakt vad som ska bekostas av er är dock inte reglerat i detalj, men givetvis underättar det om det finns en samsyn mellan er som föräldrar för att undvika att hamna i en obalans vad gäller vem som ska betala vad.

Det är i första hand den grundläggande försörjningen av barnet som underhållet ska avse, men ju större ekonomisk förmåga desto mer kan givetvis förväntas bekostas av föräldrarna. Sammanfattningsvis är det troligtvis bäst att försöka komma överens om vad ni som föräldrar anser är en rimlig ekonomisk standard för er son att gemensamt bekosta. Om den ene anser sig ha en sämre ekonomisk förmåga än den andre, får denne bidra efter sin förmåga. På frågan om er son ska behöva leva på knappa medel medans ni som föräldrar har det gott ställt, blir svaret utifrån ovan därför: Nej, troligtvis är det inte okej, eftersom att er förmåga isåfall för med sig ett ökat ansvar vad gäller underhållsskyldigheten för er son.

Hoppas det var svar på din fråga! Återkom annars gärna.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1023)
2021-02-21 Har föräldrar försörjningsplikt för sitt barn som fyllt 19 år?
2021-02-20 Underhållsskyldighet efter barn blivit myndig
2021-02-18 Påverkar studiebidrag förälders underhållsskyldighet?
2021-02-09 Vad omfattas av underhållsskyldigheten?

Alla besvarade frågor (89565)