Underhållsskyldighet - barn över 18 år

2016-05-24 i Underhåll
FRÅGA
Min 19-åriga dotter går sista året på gymnasiet men planerar att gå ytterligare minst en termin för att komplettera några betyg. Pappan och jag är separerade. Har hon rätt till underhåll från den av oss som hon inte bor hos även under sommaren då vi i dagsläget inte är säkra på om hon verkligen kommer studera i höst?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhåll av barn regleras i Föräldrabalken (FB) 7 kap. Enligt 7 kap 1 § ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet fram till att det är 18 år. Men om barnet går i gymnastiet efter den fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolan pågår, dock längst till barnet är 21 år gammalt.

Som du säger är den föräldern som inte har barnet boende hos sig skyldig att betala underhållsbidrag enligt 7 kap 2 §. Avgörande för om föräldern är underhållsskyldig är om barnet faktiskt går i skolan, det räcker inte att hon bara planerat att börja igen.

Med vänlig hälsning,

Anna Thörne
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (979)
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag
2020-09-29 Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (85240)