FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll02/02/2017

Underhållsskyldighet

Min dotter har just fyllt 18 år. Hon bor heltid hos mig. Nu säjer pappan att han ska betala underhåll till henne! Men ska inte det gå till ex mat, hyra osv?Tack för svar!

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline!

Enligt Föräldrabalkens 7 kap. 1§ framgår att föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skälig med hänsyn till barnets behov. Som huvudregel ska en förälder som inte bor med barnet, alternativt har vårdnaden över barnet, betala underhåll. Detta kan man själva, som föräldrar, avtala om, men även fastställa genom dom.

En förälders underhållsskyldighet avslutas i regel då barnet fyller 18 år, eller om barnet efter denna tidpunkt fortfarande går i skolan. Dvs. går ert barn fortfarande på gymnasiet kommer underhållsskyldighet aktualiseras tills dess att barnet slutat.

Hur högt underhållet ska uppgå beror på barnets ålder. Barnens behov räknas ut genom en fastställd schablon beroende på hur gammal barnet är utifrån dagen gällande prisbasbeloppet som idag ligger på ungefär 3700 kronor i månaden. Om barnet är 0-6 år är schablonen 65% av prisbasbeloppet, för 7-12 år gäller 80%, samt 13 år och upp gäller 95%. Man får i beaktningen av barnets behov väga in bidrag, barntillsyn (dagis, fritids) samt egna inkomster.

Vilka kostnader som ska betalas av detta innehåll, är precis som du skriver, skälig kostnad för mat, kläder, hälsa och eventuellt övrigt underhåll som uppkommer i månaden.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus AnstrinRådgivare