Underhållsskyldighet för barn över 18 år?

2016-07-19 i Underhåll
FRÅGA
Min son har gått gymnasiet,3 år.Ska nu söka in på yrkesskola, ska jag fortsätta betala underhåll? Han är 19 år.Mvh Carina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I föräldrabalkens 7 kap 1 § 2 st regleras föräldrars underhållsskyldighet. Där stadgas att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Dock görs undantag från huvudregeln. Ett barn som fyllt 18 år och fortsätter att studera på grundskole- eller gymnasienivå eller i en yrkesskola har också rätt till underhåll fram tills skolgången avslutas, dock längst till dess att barnet fyllt 21 år. Således ska du fortsätta betala underhåll till din son tills han fyller 21 år eftersom han ska påbörja studier på yrkesskola.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (955)
2020-07-31 Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.
2020-07-30 Rätt till underhållsbidrag
2020-07-29 Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?
2020-07-27 Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (82616)