Underhållsskyldighet

2015-07-30 i Underhåll
FRÅGA
Behöver jag betala underhåll till min 19 åring som bor hos mor hela tiden ? Barnet har tagit studenten och påstås ha extrastudier Juli tom Oktober ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 7 kap. 1 § föräldrabalken framgår det att en förälders underhållsskyldighet i regel upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet emellertid alltjämt studerar efter denna tidpunkt föreligger fortfarande förpliktelse gentemot föräldrarna att bidra till underhållet så länge skolgången pågår. Det ska dock tilläggas att förevarande förpliktelse gäller enbart om barnet fortsättningsvis studerar i grundskola, gymnasium eller annan jämförlig grundutbildning. Det ska även klargöras att ifrågavarande åtagande upphör längst intill dess ett barn fyller 21 år.

Det är således högst sannolikt att din underhållsskyldighet fortfarande föreligger då ditt barn varken avslutat sina studier eller fyllt 21 år. Det enda som i själva verket kan frigöra dig från underhållsskyldigheten är om ditt barn ej väljer att studera i grundskola, gymnasium eller annan jämförlig grundutbildning.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (980)
2020-10-23 Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (85407)