FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll05/06/2019

Underhållsskyldighet 18 åring

Vi har en son som fyller 18 år i sommar och går på gymnasiet. Han har flyttat in hos sin flickvän och hennes familj pga att de väntar ett barn tillsammans. Hur ser vår skyldighet ut att betala för hans boende där?

Lawline svarar

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för din fråga är föräldrabalk (FB).

Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga . I första hand gäller detta barnets grundläggande försörjning (boende, mat med mera) (7:1 FB).

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Undantag finns dock om barnet fortfarande går i skola efter denna tidpunkt, då är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, dock längst till barnet fyller 21 år (7:1 2 st FB). Till studier räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning (det vill säga inte högskola/universitetsutbildning eller dylikt). Efter avslutat gymnasieutbildning upphör i regel underhållsskyldigheten. Detta innebär att ni som huvudregel enbart har underhållsskyldighet fram till dess att er son fyller 18 år. Undantaget till huvudregeln är om er son fortfarande går i gymnasiet, då föreligger underhållsskyldighet fram till dess att er son är klar med gymnasiet eller har fyllt 21 år.

Sammanfattningsvis beror det på ifall er son fortfarande går i skolan. I nuläget tolkar jag det som att han gör det, då har ni fortfarande en underhållsskyldighet. När hans grundutbildning är avklarad och han är 18 år försvinner dock denna skyldighet. Notera att underhållsskyldigheten alltså fortgår fram till denna tidpunkt, det vill säga tills dess att hans grundutbildning är avklarad. Vidare tordes det inte vara skäligt att ni ska behöva betala mer än ni gjorde när er son bodde hemma.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000