Underhållsskyldighet

2020-03-31 i Underhåll
FRÅGA
Om man har delad vårdnad, och en förälder håller barnet från den andra kan dom ändå kräva underhållsbidrag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör underhållsskyldighet för barn vilket främst regleras i Föräldrabalken (FB).

Till att börja med bör påpekas att ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med enligt 6 kap. 15 § FB. Detta umgänge kan ske genom att barnet och föräldern träffas eller genom annan kontakt. Då du inte verkar få träffa ditt barn kan du föra talan i rätten där man kan besluta om umgänge mellan er, se 6 kap. 15 a § FB. Det finns således en möjlighet att få träffa ditt barn med hjälp av rätten om föräldrarna inte kan komma överens kring detta på egen hand.

När är en förälder underhållsskyldig?

Föräldrar svarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Det är en skyldighet att föräldrar försörjer sitt barn tills barnet fyllt 18 år alternativt 21 år om barnet studerar på gymnasiet eller liknande( 7 kap. 1 § FB). Även den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB).

Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller en dom. Om underhållsbidraget fastställs genom dom bestäms storleken på bidraget baserat på ditt behov och den andra förälderns ekonomiska förmåga (7 kap. 3-6 § FB).

Om en förälder inte fullgör sin plikt att betala underhåll så kan föräldern utsättas för verkställighet enligt Utsökningsbalken (UB). Detta innebär att du kan tvingas till att betala underhållet. Om det är ett avtal som är skriftligt och bevittnat avtal så sker verkställighet enligt 3 kap 19 § UB. Om det är en dom så sker verkställighet enligt 3 kap 3 § UB.

Detta innebär att föräldrar alltid har en skyldighet att betala underhåll oavsett om de träffar sitt barn eller ej. Om en förälder ej kan betala underhåll på grund av ekonomiska skäl, finns det bestämmelser om underhållsstöd i 18-19 kap Socialförsäkringsbalken.
Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (988)
2020-11-12 Vem får underhållsstödet om barnet är över 18 år?
2020-11-04 Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?

Alla besvarade frågor (86388)