Underhållsskyldighet

2020-03-15 i Underhåll
FRÅGA
Hej ,Jag har en 15 årig son som är hos mig mer än hos sin pappa .Det skall egentligen. Vara varann men min son vill vara mer hos mig .Jag har börjat att dra av pengar i från barnbidraget då jag anser att varje extra natt kostar i form av mat etc!Nu tycker pappan att 15 åringen skall få göra sitt egna val om han vill vara hos mig och skall då själv få betala för det!?Det menas då med att jag inte får dra av något på barnbidraget till pappan utan att min son skall betala till mig ??Hur kan detta vara möjligt ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Till att börja med är ni båda, i egenskap av föräldrar, underhållsskyldiga för ert gemensamma barn. Detta följer av föräldrabalken (FB) 7:1.

Du beskriver att er son bor mestadels hos dig. Om er son anses bo varaktigt hos dig, ska pappan fortfarande uppfylla sin underhållsskyldighet, vilket han gör genom att betala ett s.k. underhållsbidrag till barnet. Detta följer följer av av FB 7:2 p. 2. Hur stort detta underhållsbidrag ska vara avgörs med utgångspunkt i barnets behov och er samlade ekonomiska förmåga, och i praktiken görs en konkret beräkning utifrån barnets ålder, era inkomster, utgifter och situation i stort.

Om er son anses bo varaktigt hos dig, måste alltså fadern fortfarande uppfylla sin underhållsskyldighet. Avgörande för om barnet ska anses bo varaktigt hos den ene föräldern kan bl.a. avgöras utifrån var barnet är folkbokfört, var barnet har sina tillhörigheter och även hur länge barnet faktiskt vistas hos vardera förälder.

Sammanfattningsvis kan alltså följande konstateras: Ni är båda, i egenskap av föräldrar, underhållsskyldiga för ert gemensamma barn. Om barnet anses bo varaktigt hos dig ska den förälder som inte har barnet hos sig fortfarande uppfylla sin underhållsplikt. Detta gör han genom att betala ett underhållstöd till dig, som bestäms utifrån ovan nämnda kriterier.

Hoppas det var svaret på din fråga, återkom gärna annars med mer konkreta omständigheter.

Med vänlig hälsning,

Sofia Ander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86873)