FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll07/11/2016

Underhållsskyldig tills barnet är 18 eller 21 år?

Hej. Jag har en son som har flyttat hem till sin mamma. Han är 18 år och går sista året i gymnasiet. Han har problem med skolan. Nu ska jag börja betala underhåll om han går i skolan. Hur ska jag veta om han verkligen går i skolan. Han kan ju ha fått ett jobb.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhåll finns främst reglerat i Föräldrabalkens 7 kap (FB) och i Socialförsäkringsbalkens 17-19 kap (SFB).

Underhåll
Som utgångspunkt ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter var och ens förmåga tills dess att barnet fyllt 18 år vilket framgår av FB 7:1. Går barnet i gymnasiet efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills barnet fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2.

Detta innebär att du blir underhållsskyldig gentemot din son under hans sista år på gymnasiet, FB 7:1 st. 2 och FB 7:2. Här har jag utgått från att sonen bor stadigvarande hos sin mamma och att det således inte är frågan om något växelvis boende.

Skola eller jobb?
I det fall din son inte går i gymnasiet utan börjar jobba istället är du som förälder inte längre underhållsskyldig, FB 7:1 st.2. Eftersom din son fyllt 18 år har han nu rätt att åta sig förbindelser och ingå rättshandlingar på egen hand och du kommer därmed inte att automatiskt få information från skolan och på så vis få ta del av din sons skolgång, jämför FB 9:1 motsatsvis. Här kan en god idé vara att prata med sonen, mamman eller någon annan nära anhörig för att höra huruvida din son verkligen går i gymnasiet eller inte. Här skulle du kunna begära att din son skickar ett intyg på att han verkligen går i gymnasiet så du kan avgöra huruvida du är underhållsskyldig eller inte.

Vid fler frågor och funderingar råder jag dig att vända dig till en familjerättsjurist. Det går bra att boka tid hos Familjens jurist direkt på http://lawline.se/boka alternativt att klicka på knappen till höger”.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000