Underhållsskyldig när barnet bor i familjehem?

2017-04-27 i Underhåll
FRÅGA
Min dotter på nu 16 år bor i en fosterfamilj, är jag ändå skyldig att betala underhållbidrag? Isf när upphör den skyldigheten ? Hon föddes 2001-02-20. Mvh tp.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsskyldighet finns i Föräldrabalkens 7 kap, det hittar du här.

Regler om vad som gäller när barn bor i familjehem finns i Socialtjänstlagen, den hittar du här.

Varje förälder är alltid underhållsskyldig gentemot sitt barn, oavsett om denne är vårdnadshavare eller inte, 7 kap 1 § Föräldrabalken. Om ett barn bor i familjehem är föräldrarna skyldiga att bidra till kommunens kostnader i skälig utsträckning och Socialnämnden har därmed rätt att begära att föräldrarna betalar underhållsbidrag, 8 kap 1 §, andra stycket Socialtjänstlagen.

Underhållsskyldigheten varar tills dess att barnet har fyllt 18 år. Om barnet vid denna tidpunkt fortfarande går i skolan är föräldrarna underhållsskyldiga så länge barnet går i skolan fram tills att barnet fyllt 21 år, 7 kap 1 §, andra stycket Föräldrabalken.

Sammanfattningsvis är du alltså underhållsskyldig gentemot din dotter fram tills att hon fyller 18 år, och om hon går i skolan tills hon är 21 år. Socialnämnden har rätt att uppbära underhållsbidrag från dig när barnet bor i familjehem.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Annie Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?