Underhållsskyldig mot sambons barn?

2017-04-10 i Underhåll
FRÅGA
Om en man träffar en kvinna som har ett barn innan dom två möts har mannen då skyldighet att försörja hennes barn under deras sambotid?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsskyldighet finns i Föräldrabalkens 7 kap, det hittar du här.

Svaret på din fråga är nej, mannen har ingen skyldighet att försörja kvinnans barn om de bara är sambo med varandra.

I 7 kap 5 § Föräldrabalken stadgas att den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med föräldern som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig mot barnet endast om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Även om dessa förutsättningar skulle vara uppfyllda tas styvförälderns underhållsskyldighet i anspråk endast om föräldrarna själva inte kan betala underhåll till barnet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95739)