Underhållsskyldig för makens barn?

2017-12-06 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag är gift med en man som har 3 barn sen tidigare. Två barn bor hos modern och 1 barn bor växelvisboende. Vad har jag för ekonomisk skyldighet till dessa barn? Vilka skyldigheter resp rättigheter har jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad för ekonomiska skyldigheter du har mot din makes barn. Reglering av ekonomisk skyldighet till barn sker i Föräldrabalken (FB).

Du kan bli ekonomiskt ansvarig för din makes barn. För att du ska bli det måste barnet varaktigt bo hos er men du måste också vara gift med föräldern, vilket du är. Därav kan du ha ett ekonomiskt ansvar. För barn som har flyttat eller inte längre bor hos dig och din make föreligger en ekonomisk skyldighet bara om särskilda skäl föreligger. Exempel på ett särskilt skäl är att barnen skulle ha flyttat från ditt hem för att studera på annan ort. Den ekonomiska skyldigheten kan därför anses vara begränsad till familjegemenskapen. (7 kap. 5 § FB).

Ditt ansvar är även subsidiärt till din make. Ditt ekonomiska skyldigheter ersätter inte din makes underhållsskyldighet till barnen. Utan din skyldighet kommer framför allt att bli aktuell om din make inte uppfyller sitt ekonomiska ansvar för barnen (7 kap. 5 § FB).

Vilket innebär att du kan ha en ekonomisk skyldighet till det barnet som bor hos er varannan vecka eftersom barnet varaktigt bor med er. Men bara om din make inte uppfyller sin ekonomiska skyldighet eller för att höja levnadsstandarden inom familjegemenskapen.

Din ekonomiska skyldighet bör inte sträcka sig till barnen som bor hos deras moder men kan göra det. Jag antar att din make betalar underhållsbidrag till modern för barnen som bor hos henne. Om din make inte betalar ut underhållet skulle du kunna bli ekonomiskt ansvarig för barnen. Dock även om denna situation skulle föreligga kommer din ekonomiska skyldighet i stort sätt aldrig att aktualiseras. Eftersom det allmänna kommer betala ut underhållsstöd till modern för barnen där, om föräldern som har en underhållsskyldighet inte klarar av att betala (18 kap. Socialförsäkringsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?