Underhållsplikten i äktenskap

2016-11-30 i Underhåll
FRÅGA
Jag och min man har levt separerade i över ett år, men vi är fortfarande gifta. Jag lever på sjukpenning, vilket gör att jag lever på minimum och behöver låna pengar varje månad för att få det att gå runt, medans han arbetar heltid plus har ev extraarbete och har då råd att lägga undan pengar varje månad. Vi har även ett gemensamt barn tillsammans som bor med mig på heltid. Underhåll för barnet betalar han varje månad, men jag tycker att jag borde ha rätt till mer, enligt äktenskapsbalken, så att jag och mina barn i alla fall klarar oss ekonomiskt varje månad. Han accepterar inte det, och vägrar. Hur går jag vidare? Har jag ens någon rätt att gå vidare i detta?Väldigt tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av Äktenskapsbalken (ÄktB) 6 kap. 1 §. Makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. Detta är alltså fristående från underhåll till barnet. Så länge ni är gifta finns en underhållsskyldighet att efter förmåga hjälpa varandra att tillgodose varandras behov.

Av ÄktB 6 kap. 2 § framgår att om du inte har medel att klara dina personliga behov ska din make skjuta över de pengar som behövs. Det du erhåller på detta sätt är din egendom och inte ett lån eller pengar som din make har någon bestämmanderätt över, det framgår av 6 kap. 3 §.

Om din make försummar sin underhållsskyldighet, kan en domstol döma ut att maken ska betala underhållsbidrag till dig, ÄktB 6 kap. 5 och 6 §§.

Om eller när ni skiljer er är utgångspunkten att underhållsplikten försvinner, men det finns fortfarande möjlighet att yrka på att din make ska vara fortsatt underhållspliktig under en kortare övergångstid. Så länge ni är gifta finns dock den ovan angivna regleringen som berättigar dig till underhåll utifrån ditt behov och din makes förmåga.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att allt löser sig för dig, ring oss gärna om någonting var oklart eller om du behöver någon mer hjälp med din situation!

Du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Anton Walfridsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll