Underhållsplikten för barn som tjänar egna pengar

2020-03-28 i Underhåll
FRÅGA
Min dotter som är 19 år har fått underhållsbidrag från FK då hennes far och jag ej kommit överens om summan. Nu fick hon besked att hon tjänat för mycket pengar under 2018 så nu får hon inga pengar från FK 2020. Hon går fortfarande på gymnasiet. Nu tycker hennes pappa att han inte behöver betala underhåll längre eftersom FK beslutat att dom inte betalar ut mer till dottern. Jag hävdar att han har försörjningsplikt och ska betala för henne. Vad är det som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalkens kapitel 7.

Föräldrar är som huvudregel underhållsskyldiga för sina barn tills att barnet fyller 18 år, detta följer av FB 7:1. Om barnet går i skolan fortfarande, är dock föräldrarna underhållsskyldiga tills barnet är som äldst 21 år (FB 7:1 st. 2). Detta innebär i ditt fall, att ni som föräldrar är försörjningspliktiga för ert barn eftersom hon fortfarande går på gymnasiet.

Det bör dock understrykas att underhållets omfattning bestäms utifrån dels barnets behov, dels föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Skulle t.ex. er samlade ekonomiska förmåga vara låg, samtidigt som er dotter till stor del tjänar egna pengar, får försörjningsplikten antas vara mindre omfattande än om förhållandena var omvända. Detta med hänsyn till att barnets behov får anses lägre, eftersom försörjning genom eget arbete redan sker, samtidigt som den samlade ekonomiska förmågan är begränsad.

Sammanfattningsvis beror det alltså på hur omständigheterna i just ert fall ser ut. Det faktum att er dotter fortfarande går i skolan talar för att försörjningsplikt fortfarande föreligger. Däremot kan omfattningen av denna försörjningsplikt begränsas utifrån barnets behov och er samlade ekonomisk förmåga.

Återkom gärna med fler konkreta omständigheter om du inte fått svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Sofia Ander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (988)
2020-11-12 Vem får underhållsstödet om barnet är över 18 år?
2020-11-04 Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?

Alla besvarade frågor (86388)