Underhållsplikt gäller bara för studier på grundskole- eller gymnasienivå

2017-12-08 i Underhåll
FRÅGA
Hej min son är 20 sluta gymnasiet somras Ska gå en termin läs ock skriva blir jag då försöningplikt tack
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Underhållsplikt för föräldrar regleras i föräldrabalkens 7 kap. 1 §. Där kan man läsa att föräldrar är underhållsskyldiga tills deras barn fyller 18 år, eller tills barnet är 21 år om barnet går i skolan fortfarande. Med skola avses utbildning i grundskola eller gymnasiet. Om barnet har gått klart sin gymnasieutbildning och sedan studerar mer på gymnasienivå har det rätt till försörjning (se rättsfall NJA 1991 s.49).

Det innebär att om din son studerar på gymnasienivå är du fortsatt försörjningsskyldig tills han fyller 21 år, om han däremot studerar på högskolenivå är du inte försörjningsskyldig.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?