Underhållsbidrag vid växelvist boende

2017-12-31 i Underhåll
FRÅGA
Jag är separerad sedan 10 år ur ett samboförhållande med 2 gemensamma barn, nu 14 och 16 år gamla.Vi har delat på allt ansvar för barnen 50/50 både tidsmässigt och ekonomiskt. Funkar bra.Jag har alltid tjänat lite mindre pengar än deras far och undrar om man kan strida för att han måste betala underhåll till mig. Blivit vaksam på detta då nära bekanta som varit äkta makar nu genomgår en tung skiljsmässa med tvister bla om detta. Jag har lyft frågan när han skaffade sambo och därigenom fick ännu mer kostnadslättnad, fick ett tydligt nej och tog sedan inte upp detta igen. Själv har jag bott ensam i 10 år utan partner.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Föräldrars skyldighet till underhåll regleras i föräldrabalken (FB).

Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov men även med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga (FB 7 kap 1 §). Underhållsskyldigheten kan fullgöras antingen genom att barnet är varaktigt bosatt hos föräldern eller genom att betala underhållsbidrag om barnet varaktigt bor endast med den andra föräldern (FB 7 kap 2 §). Om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna, och bor ungefär lika mycket hos vardera förälder är huvudregeln att ingen förälder ska betala underhållsbidrag.

I vissa fall kan dock en förälder vara skyldig att betala underhållsbidrag även om barnet bor växelvis hos föräldrarna, enligt ett rättsfall från Högsta domstolen. Domstolen uttalade att ett barn har rätt att leva på en nivå som inte i för stor mån skiljer sig från den som den förälder har som har det bäst ekonomiskt ställt, något som gäller även då barnet inte bor hos den föräldern.

Alltså är det så att ofta när barn bor växelvis och ungefär lika mycket hos båda föräldrarna ska ingen av föräldrarna betala underhållsbidrag. Dock kan det alltså som ovan nämnt bli aktuellt med underhållsbidrag även vid växelvis boende eftersom ett barn har rätt att leva på en nivå som inte avviker alltför mycket från den standard som den förälder har som har det bäst ställt ekonomiskt och detta gäller inte bara när barnet bor med den föräldern. Om underhållsbidrag blir aktuellt i er situation kan jag inte bedöma utifrån de omständigheter du nämner dock skriver du att du alltid har tjänat lite mindre pengar än barnens far vilket jag tolkar som att den nivå barnen lever på inte skiljer sig åt alltför mycket när barnen bor hos dig och när de bor hos sin far.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Mvh

Lisa Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1107)
2022-01-24 Kan man skriva avtal för att förhindra att jag blir försörjningsskyldig?
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?

Alla besvarade frågor (98676)