Underhållsbidrag vid växelvis boende samt vid umgängesboende

2015-09-24 i Underhåll
FRÅGA
Min son bor hos mig 80% av tiden...( 15 år)Pappan har en inkomst på 48000 - 65000kr/ mån beroende på uppdrag.Jag ( mamma ) är sjukskriven med en inkomst på 21700kr/mån.Tilläga att vi har 2 gemensamma barn... varav dottern på 8 år bor varannan vecka.Vi delar på barnbidraget. Min fråga har jag rätt till underhållsbidrag?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om underhåll behandlas i föräldrabalken, som du hittar här

I föräldrabalken 7:1 sägs att föräldrarna ska svara för underhåll för barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten kan fullgöras antingen genom att föräldern bor med barnet och löpande betalar dess utgifter, eller genom att föräldern betalar underhållsbidrag. En förälder ska betala underhållsbidrag för barnet om föräldern inte bor varaktigt med barnet. Vid växelvis boende anses barnet bo varaktigt hos båda föräldrarna. I rättsfallet NJA 1998 s. 267 uttalas att om en förälder bor med barnet en tredjedel av tiden eller mindre ska föräldern inte anses bo varaktigt med barnet. Du uppger att din son bor hos dig cirka 80 % av tiden och pappan bör därför fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Det kan dock göras avdrag på underhållsbidraget med hänsyn till den tid sonen har vistats hos sin pappas, FB 7:4.

I och med att din dotter bor växelvis, är det inte givet att pappan ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. I rättsfallet NJA 2013 s. 955 uttalades dock följande:

En förälders underhållsskyldighet är, som redovisats i det föregående (p. 7), beroende av barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, och ett barn kan göra anspråk på större underhåll ju bättre föräldrarnas ekonomiska förhållanden är. En central princip är att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor med föräldern.

Det innebär att barn i vissa fall kan få underhållsbidrag, trots att de bor växelvis, om det finns stora skillnader mellan föräldrarnas ekonomiska standard. Utifrån att du och dina barns pappa verkar ha relativt stor inkomstskillnad, kan det därför finnas en möjlighet att han ska betala underhållsbidrag även för din dotter, för att hon ska tillförsäkras en jämnare ekonomisk standard.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (979)
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag
2020-09-29 Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (85208)