FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll08/12/2017

Underhållsbidrag vid växelvis boende

Hej.

Jag undrar om jag skall betala underhåll till barnens mor. Jag tjänar ca 38000 kr och hon ca 34000 kr Hon har båda barnbidragen. Kläder,cyklar mm har de i båda hemmen. Hon står för dagisavgiften.Boendena är likvärdiga,de har egna rum osv.

Enligt beräkningar så är de hos mig 155 dagar om året inklusive sommarledigheten,och det blir 42% hos mig och 58% hos deras mor. Orsaken till fördelningen är att vi har anpassat den efter hennes skiftgång(5-skift)

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att båda föräldrarna är underhållsskyldiga till sina barn enligt 7 kap. 1 § FB. Skyldigheten att betala underhåll sker efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Enligt 7 kap. 2 § FB ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om denne inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, alternativt har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Bor barnet växelvis hos båda föräldrarna (50/50) så ska som huvudregel ingen underhållsskyldighet föreligga för någon av föräldrarna. Eftersom barnen bor hos dig 42% av tiden och hos deras mamma 52% av tiden så är det svårt att säga om det utgör växelvis boende eller inte. I rättsfallet NJA 1998 s. 267 slog HD fast att en förälder som hade barnen hos sig en tredjedel av tiden inte ansågs bo varaktigt tillsammans med barnen. Någon tydlig definition om vad som räknas som växelvis boende finns tyvärr inte och det är svårt för mig att bedöma hur utfallet blir i ert fall. Om ni gjort en uppdelning på 42/58 utifrån att barnens mamma jobbar skift och att det helt enkelt är mest praktiskt så kan detta vara en faktor som talar för att det är ett växelvis boende. Om barnens boende klassas som växelvis är huvudregeln att ingen av föräldrarna blir skyldiga att betala underhållsbidrag eftersom ni båda anses fylla er underhållsplikt när ni har barnen hos er.

Att barnens boende klassas som växelvis innebär ändå att du kan bli skyldig att betala underhållsbidrag. Att barnen har en liknande ekonomisk standard hemma hos båda föräldrarna är något som tas med i bedömningen för om underhållsbidrag ska utgå eller inte. Du nämner att barnen i båda hemmen har cyklar, egna rum etc. Beroende på om den ekonomiska standarden kan klassas som lika hemma hos dig och barnens mor så kan detta tala för eller emot att du ska betala underhållsbidrag trots att boendet kanske klassas som växelvis.

Enligt 7 kap. 2 § FB fastställs unnderhållsbidraget genom dom eller avtal. Det finns även bra information på Försäkringskassans hemsida om vad som gäller avseende underhållsbidrag vid växelvis boende. Länk till Försäkringskassans hemsida hittar du här.

Är det något som är oklart med svaret hänvisar jag dig till kommentarsfältet nedan! Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”