Underhållsbidrag vid växelvis boende

2017-09-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej mina barns pappa och jag är skilda jag lever själv och tjänar 43300 mina barns pappa tjänar 65000 o delar sina kostnader med sin nya fru( inga gemensamma barn)Finns det riktlinjer på om han ska betala mer för barnen eftersom han tjänar mer o har lägre kostander( vi har barnen lika mycket) tänker på kläder, fritidsaktiviteter o sådant som frisör/ hälsa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag har förstått det som att barnen bor växelvis hos er, d.v.s. lika mycket eller nästan lika mycket hos båda föräldrarna.

Huvudregeln är i sådant fall att underhållsbidrag inte kan utgå (7 kap 2 § föräldrabalken (FB)).

Däremot har Högsta domstolen ansett att det kan utgå (7 kap. 6 § FB). Högsta domstolen konstaterade att även vid växelvis boende ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre, anses försumlig och åläggas att betala underhållsbidrag till barnet, om barnet inte får det underhåll som föräldern är skyldig att utge, enligt 7 kap. 1 § FB. (försumlig = vårdslös)

Högsta domstolen anförde att:

"En central princip är att barnet ska ha en likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor med föräldern. Att en förälder fullgör sin underhållsskyldighet under den tiden utesluter därför inte att föräldern kan anses försumlig i den mening som avses i 7 kap 6 § FB om barnet under den tid det bor hos den andre inte får det underhåll från föräldern som hen är berättigad till". (NJA 2013 s. 955)

Underhållsbidraget storlek kan fastställas genom dom eller avtal (7 kap. 2 § 2 st. FB).

Observera att: om förhållanden förändras efter det att underhållsbidraget fastställt, kan barnet eller den underhållskyldige föräldern begära att underhållsbidraget ska jämkas (ändras till lägre) (7 kap. 10 § FB).

I detta fall kan du alltså begära underhållsbidrag vars storlek bestäms genom dom/avtal, på grund av skillnaden i de ekonomiska förhållandena.

Lycka till!

Viktoria Tomsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95746)